Prezervatyvai

Apmokėjimas už prekes

Parduotuvė yra demonstracinio pobūdžio, prekių nusipirkti negalima.

Apmokėjimus už prekes galite atlikti naudojantis Swedbank, SEB, DNB banko elektronine bankininkyste.

Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

 

Kokybė

 

Visos prekės yra originalios, importuojamos iš Europos gamintojų ar jų atstovų, turi gamintojų spaudus, galiojimo datas bei registracijos numerius. Visos prekės pažymėtos CE, BSI Kitemark sertifikavimo ženklais.

 

Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir elektroninės parduotuvės www.prezervatyvai123.lt  (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje www.prezervatyvai123.lt, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną.

Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiat turi juos atnaujinti.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis apie tai nedelsiant privaloma informuoti Pardavėją. Jei „prezervatyvai123.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja:

Suteikti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Pirkėjui, atsiskaičiusiam už prekes, prekių pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą.

Garantuoti, kad būtų parduodamos kokybiškos, sertifikuotos prekės.

Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamas prekes.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

Pirkėjas gali apmokėti už prekes pavedimu naudodamasis savo elektroninės bankininkystės sistema Swedbank, SEB, DNB ar kt.

Visi užsakymai vykdomi gavus išankstinį apmokėjimą už prekes.

Išperkamuoju paštu prekių nesiunčiame.

Prekių pristatymas

Pirkėjas pats pasirenka norimą pristatymo būdą.

Prekės pristatomos nemokamai  Lietuvos paštu ar į terminalą visoje Lietuvos teritorijoje jei užsakymo suma  viršija 16.99€.

Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 - 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes.

Jei prekė nepristatoma dėl trečiųjų šalių kaltės (Lietuvos pašto ar kitos siuntų tarnybos.), Pardavėjas neatlygina patirto nuostolio. Pardavėjas tik pateikia įrodymus, kad prekės buvo pristatytos į siuntų tarnybą.

Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir atsiųsti Pardavėjui. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

Prekių grąžinimas ir keitimas. Pinigų grąžinimo garantija

www.prezervatyvai123.lt įsipareigoja savo pirkėjams grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes arba pakeisti jas į kokybiškas, jei prekės yra su gamykliniu defektu ar kitokiais kokybės trūkumais.

Norėdami grąžinti nekokybišką prekę, turite apie tai pranešti el.paštu  info
@prezervatyvai123.lt
nurodydami užsakymo numerį, ne vėliau kaip per 7  darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Netinkamos kokybės prekę jums pakeisime nemokamai į kokybišką arba grąžinsime sumokėtus pinigus. Pinigai yra grąžinami pervedant juos į pirkėjo sąskaitą.

Visos netinkamos kokybės prekės yra keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

Svarbu! Visos grąžinamos prekės privalo būti pilnos komplektacijos, nepažeistomis originaliomis pakuotėmis. Prekės negali būti naudotos, pakuotės išvaizda privalo išlikti nepakitusi. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Pirkėjo teisė atsisakyti prekės netaikoma kai po pristatymo prekė buvo išpakuota ir nėra tinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių.

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.prezervatyvai123.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.